טאָגבוך פֿון קולטורפֿעסט (7): ליִאַ קעניג און המנס מפּלה

[From Forverts]

Kulturfest Diary (day 7)

די באַקאַנטע אַקטריסע ליִאַ קעניג האָט פֿאַרווײַלט דעם עולם מיט קאָמישע סקיצן און ליטעראַרישע רעציטאַציעס

The beloved actress Lea Koenig performs hysterical skits and gave literary recitations: In Yiddish with English subtitles:

Click here to read more

Leave a comment

Filed under Yiddish materials 2: language and grammar, Yiddish materials 4: primary sources

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.