ווידעאָ: חיים גראַדע רעדט וועגן דער ייִדישער ליטעראַטור – עונג־שבת

דער גרויסער ייִדישער שרײַבער דערקלערט פֿאַר וואָס ער האַלט אַז די ייִדישע ליטעראַטור איז געווען אַ המשך פֿון דער תּורה און גמרא.

Source: ווידעאָ: חיים גראַדע רעדט וועגן דער ייִדישער ליטעראַטור – עונג־שבת

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.